Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. administracyjnych

Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. administracyjnych

Do zakresu Stanowiska ds. administracyjnych należy:

 1. prowadzenie rejestrów zamówień publicznych i rejestru faktur;
 2. przygotowywanie dokumentów zamówień publicznych, zaproszeń do składania ofert do 130.000 złotych i przetargów;
 3. prowadzenie rejestru majątku trwałego i inwentaryzacji;
 4. wprowadzenie i koordynacja dziennika elektronicznego;
 5. weryfikacja i prowadzenie ewidencji płatności w poszczególnych sekcjach;
 6. tworzenie miesięcznych raportów przychodów;
 7. przyjmowanie wpłat, odprowadzanie gotówki do banku i branie odpowiedzialności finansowej za stan kasy;
 8. wystawianie paragonów fiskalnych i faktur klientom;
 9. tworzenie raportów i zestawień kasowych dobowych, miesięcznych i dostarczanie do CUW;
 10. kontrola terminowości przeglądu kas fiskalnych;
 11. nadzorowanie i ewidencjonowanie wyciągów bankowych;
 12. realizacja Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 13. przygotowywanie projektu planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 14. rozliczanie ZAIKS;
 15. utrzymywanie w tajemnicy treści dokumentów i danych niejawnych,
 16. udział w realizacji wydarzeń, imprez realizowanych przez MDK.

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie średnie,
 2. Staż pracy min. roczny,
 3. Wiedza z zakresu Prawa Pracy,
 4. Znajomość polskiego systemu podatkowego,
 5. Umiejętność obsługi systemów kasowych i sklepów internetowych

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku administracja publiczna,
 2. Znajomość kalendarza elektronicznego, CRM Trello oraz Microsoft Teams.
 3. Doświadczenie na stanowisku pracy w administracji.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
 2. Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.
 3. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: listopad 2022 (termin może ulec zmianie).
 4. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 3 m-cy.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae).
 2. List motywacyjny.

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka w sekretariacie do 19 października 2022 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na Stanowisko ds. administracyjnych" wraz z podaniem imienia i nazwiska lub na adres e-mail: sekretariat@mdkostrowmaz.pl.

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do MDK.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa bezpośrednia, wideokonferencja lub rozmowa telefoniczna.


Data wytworzenia: 2022-10-10 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2022-10-10 16:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-11 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk