Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. koordynacji zajęć i instruktorów w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. koordynacji zajęć i instruktorów w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Do zakresu Stanowiska ds. koordynacji zajęć i instruktorów należy:

 1. współpraca i kontakt z zewnętrznymi instruktorami;
 2. koordynowanie zajęć instruktorów zewnętrznych;
 3. weryfikacja zapisów umów instruktorów zewnętrznych – uzupełniania dziennika elektronicznego, sprawdzania obecności, weryfikacji elektronicznych kart;
 4. współpraca z Działem promocji i obsługi klienta w zakresie tworzenia treści, informacji i komunikatów dla obecnych i potencjalnych klientów;
 5. koordynowanie i przygotowywanie relacji fotograficznych i video z zajęć instruktorów;
 6. przygotowywanie materiałów promujących zajęcia instruktorów zewnętrznych i wewnętrznych;
 7. współpraca z działem promocji i obsługi klienta w zakresie promocji zajęć i instruktorów;
 8. weryfikowanie i aktualizacja informacji na temat instruktorów, zajęć oraz grafiku na stronie www, w mediach społecznościowych i aplikacji;
 9. przygotowywanie treści SMS, postów i informacji na temat zmian wprowadzanych w grafiku lub zajęciach;
 10. koordynacja harmonogramów pracy i zastępstw instruktorów zewnętrznych;
 11. przygotowywanie umów zlecenie i dostarczanie rachunków instruktorów zewnętrznych do Działu Administracji;
 12. współpraca z Kierownikiem organizacji wydarzeń i zajęć podczas tworzenia grafiku zajęć,
 13. ustalanie z koordynatorami harmonogramu pracy zespołu technicznego do 20 dnia danego miesiąca;
 14. spotkania z instruktorami zewnętrznymi i obecność na każdych zajęciach minimum raz w miesiącu;
 15. udział w realizacji wydarzeń, imprez realizowanych przez MDK.

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie średnie,
 2. Podstawowa wiedza z zakresu dziedzin sztuki,
 3. Dostępność popołudniami i w weekendy (praca dwuzmianowa).

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku kulturoznawstwo, pedagogika, ekonomia lub inne kierunki pokrewne,
 2. Znajomość kalendarza elektronicznego, CRM Trello oraz Microsoft Teams.
 3. Doświadczenie na stanowisku związanym z kulturą.
 4. Dobra organizacja pracy.
 5. Łatwość nawiązywania kontaktów.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
 2. Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.
 3. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: wrzesień 2023 (termin może ulec zmianie).
 4. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 3 m-cy.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae).
 2. List motywacyjny.

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka w sekretariacie do 18 sierpnia 2023 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na Stanowisko ds. koordynacji zajęć i instruktorów" wraz z podaniem imienia i nazwiska lub na adres e-mail: sekretariat@mdkostrowmaz.pl.

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do MDK.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa bezpośrednia, wideokonferencja lub telefoniczna.


Data wytworzenia: 2023-08-09 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2023-08-09 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Marta Molska Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-09 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk