Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjer / referent ds. obsługi klienta (na zastępstwo) w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjer / referent ds. obsługi klienta (na zastępstwo) w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Stanowisko: kasjer / referent ds. obsługi klienta

Zakres zadań na stanowisku:

Do zakresu pracy kasjera / referenta ds. obsługi klienta należy:

 1. zapewnienie klientom obsługi na wysokim poziomie;
 2. stały kontakt z klientami;
 3. współpraca z zakładami pracy, przedszkolami, szkołami i organizacjami społecznymi w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz zwiększania liczby seansów i oferty;
 4. przyjmowanie wpłat, odprowadzanie gotówki do banku i branie odpowiedzialności finansowej za stan kasy;
 5. obsługa kasy Kina Ostrovia i kinokawiarni zgodnie z aktualnymi procedurami i regulaminami;
 6. wystawianie paragonów fiskalnych i faktur klientom;
 7. tworzenie raportów i zestawień kasowych dobowych, miesięcznych i dostarczanie do CUW;
 8. sprawowanie kontroli nad terminowością przeglądu kas fiskalnych;
 9. prowadzenie kasy biletowej poprzez sprzedaż biletów oraz wydawanie biletów klientom;
 10. tworzenie bazy danych e-Bilet;
 11. prowadzenie rejestru korekt sprzedaży i zwrotów biletów;
 12. prowadzenie ewidencji rozmieszczenia miejsc na sali kinowej z zaznaczeniem miejsc przeznaczonych na zaproszenia lub rezerwowanych;
 13. terminowe i dokładne wypełnianie obowiązującej dokumentacji organizacyjnej dotyczącej dystrybucji filmów (wysyłanie raportów);
 14. prowadzenie rejestracji i tworzenie rejestru seansów filmowych;
 15. dbałość o stan kina i kinokawiarni;
 16. przygotowywanie i sprzedaż artykułów spożywczych w kinokawiarni;
 17. utrzymywanie w tajemnicy treści dokumentów i danych niejawnych;
 18. udział w realizacji wydarzeń, imprez realizowanych przez MDK

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Roczne doświadczenie zawodowe.
 2. Wykształcenie średnie.

Wymagania dodatkowe

 1. Sprawna obsługa urządzeń biurowych i aplikacji mobilnych.
 2. Dyspozycyjność (praca wieczorami i w weekendy).

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
 2. Forma zatrudnienia: 1/2 etatu, umowa na zastępstwo.
 3. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae).

Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2023 r. na adres e-mail: martamolska@mdkostrowmaz.pl.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa bezpośrednia, wideokonferencja lub rozmowa telefoniczna.


Data wytworzenia: 2023-01-27 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2023-01-27 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk