Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Przewodnik galerii w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Przewodnik galerii w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Do zakresu Przewodnika galerii należy:

 1. oprowadzanie wycieczek i prezentacja wystaw;
 2. obsługa klientów Galerii;
 3. współpraca z artystami;
 4. prowadzenie ewidencji Galerii Jatki;
 5. pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności Galerii;
 6. pomoc w organizacji wystaw i wydarzeń towarzyszących;
 7. przygotowywanie filmów i prezentacji na temat artystów i wystaw;
 8. pomoc w przygotowywaniu wkładu merytorycznego wystaw;
 9. koordynacja harmonogramu grup i wycieczek;
 10. przygotowywanie propozycji wystaw i propozycji rocznego harmonogramu na bazie panujących trendów;
 11. przygotowywanie Galerii przy każdym otwarciu przestrzeni galerii;
 12. przygotowywanie prezentacji i ofert dla szkół i zakładów pracy;
 13. aktualizowanie strony internetowej jatkimdk.pl;
 14. współpraca z działem promocji i obsługi klienta w zakresie przygotowywania materiałów promocyjnych;
 15. udział w realizacji wydarzeń, imprez realizowanych przez MDK.

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wyższe zawodowe lub dorobek zawodowy w zakresie działalności kulturowej,
 2. Staż pracy min. roczny,
 3. Wiedza z zakresu sztuki współczesnej,
 4. Dostępność w weekendy,
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku historia sztuki, kulturoznawstwo lub inne kierunki pokrewne,
 2. Znajomość kalendarza elektronicznego, CRM Trello oraz Microsoft Teams.
 3. Doświadczenie na stanowisku pracy w galerii, muzeum lub innej instytucji kultury.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
 2. Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.
 3. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: sierpień 2022 (termin może ulec zmianie).
 4. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 3 m-cy.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae).
 2. List motywacyjny.

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka w sekretariacie do 2 sierpnia 2022 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Przewodnik galerii” wraz z podaniem imienia i nazwiska lub na adres e-mail: sekretariat@mdkostrowmaz.pl.

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do MDK.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa bezpośrednia, wideokonferencja lub rozmowa telefoniczna.


Data wytworzenia: 2022-07-07 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2022-07-07 10:00 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-27 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk