K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
BIP.gov.pl

  Zaproszenie do składania ofert w sprawie "Prowadzenie zajęć rysunku architektonicznego"

  Nie podlega Ustawie
  koniec: 08.08.2017, 14:00, rozstrzygnięcie: 09.08.2017, 14:00 (rozstrzygnięty)

  Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty w sprawie: "Prowadzenie zajęć rysunku architektonicznego" w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

  – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

  1. Ofertę należy złożyć:
   1. w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,
   2. e-mailem na adres: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl.
  2. W  e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta w sprawie: "Prowadzenie zajęć rysunku architektonicznego".
  3. Opis przedmiotu zamówienia:
   • Zakres działań:
    • nauka języka angielskiego w grupach,
    • 2 godziny tygodniowo (średnio 8 godzin miesięcznie),
    • w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r.
   • Proszę o podanie proponowanej stawki godzinowej brutto.
  4. Kryteria oceny ofert:
   1. cena brutto - 50 %,
   2. doświadczenie - 50 %.
  5. Termin złożenia oferty: 
   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.08.2017 r., do godz. 14.00
  6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest pani Olga Wachowicz,  tel. 668 883 875, adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
  7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

  Marta Molska
  p. o. Dyrektor

  Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.

  Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  W załączeniu:

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Remigiusz Danelczyk
  Publikacja dnia: 03.07.2017, 00:39
  Dokument oglądany razy: 422
   
Miejski Dom Kultury Ostrów Mazowiecka