Oferta pracy na stanowisku kasjer / bileter

Organizator: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa instytucji: Miejski Dom Kultury.

Stanowisko: Kasjer/bileter

Miasto wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.

Termin składania aplikacji: 27.09.2019 (termin może ulec zmianie).

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2019 (termin może ulec zmianie).

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.

Adres do przesyłania aplikacji: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Biegła obsługa komputera (pakiet Office).
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Staż pracy min. roczny,
 5. Wysoka kultura osobista,
 6. Dyspozycyjność: praca na dwie zmiany i w weekendy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 3. Doświadczenie w rozliczaniu i pisaniu protokołów ze zrealizowanych projektów.

Opis zadań:

 1. obsługa kasy fiskalnej MDK:
 2. przyjmowanie wpłat,
 3. odprowadzanie gotówki do banku,
 4. wydawanie paragonów fiskalnych klientom,
 5. tworzenie raportów i zestawień kasowych dobowych, miesięcznych i dostarczanie do Centrum Usług Wspólnych,
 6. przestrzeganie procedur kasowych, 
 7. odpowiedzialność finansowa za stan kasy,
 8. kontrola terminowości przeglądu kas fiskalnych,
 9. prowadzenie kasy biletowej poprzez sprzedaż biletów oraz wydawanie biletów klientom,
 10. tworzenie bazy danych e-Bilet,
 11. sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych wpłat bezgotówkowych,
 12. praca w systemie księgowym i stała współpraca z Centrum Usług Wspólnych,
 13. wystawianie faktur VAT i przechowywanie kopii faktur,
 14. prowadzenie rejestru korekt sprzedaży i zwrotów biletów,
 15. przechowywanie gotówki w kasie pancernej oraz przestrzeganie procedur przechowywania i transportu gotówki do banku,
 16. prowadzenie ewidencji rozmieszczenia miejsc na sali kinowej z zaznaczeniem miejsc przeznaczonych na zaproszenia lub rezerwowanych,
 17. terminowe i dokładne wypełnianie obowiązującej dokumentacji organizacyjnej dotyczącej dystrybucji filmów (wysyłanie raportów),
 18. dbałość o bezpieczeństwo widzów, utrzymanie porządku wśród publiczności,
 19. kontrola ważności biletów przy wejściu na salę,
 20. współorganizacja zbiorowych seansów filmowych,
 21. dbałość o stan kina,

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys;

Procedura rekrutacji:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.

II Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Miejskiego Domu Kultury.
 6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Kontakt:

Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na adres: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl.
Telefon do kontaktu: 29 746 26 03 lub 539 966 661, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

Podpisał: Marta Molska
Dokument z dnia: 20.09.2019
Dokument oglądany razy: 597
Opublikował: Remigiusz Danelczyk
Publikacja dnia: 20.09.2019, 12:01
Wydruk ze strony: bip.mdkostrowmaz.pl z dnia: 05.04.2020 14:30:54