Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 4.10.2021 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, wideo, akcesoriów oraz pętli indukcyjnych.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 4.10.2021 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, wideo, akcesoriów oraz pętli indukcyjnych.

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, jako Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, anulując je w miejscach, gdzie zostały opublikowane, tj. na:

Tytuł  anulowanego  zapytania ofertowego: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, wideo, akcesoriów oraz pętli indukcyjnych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”.

 

Unieważnienie postepowania jest zgodne z  XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcia  żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Ponowne ogłoszenie postępowania nastąpi niezwłocznie, po usunięciu wady.

 

Oferty złożone do czasu unieważnienia ogłoszenia 2021- 27764-72300 nie będą rozpatrywane i nie otwierane, zwrócone będą Oferentom. O zaistniałej sytuacji i możliwości odbioru ofert wszyscy zainteresowani (Oferenci) zostaną  dodatkowo powiadomieni drogą elektroniczną.


Data wytworzenia: 2021-10-12 Autor: Roksana grzegrzułka Data publikacji: 2021-10-12 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-12 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk