Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Strona BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej - Informacje i ogłoszenia

Informacje i ogłoszenia

 • Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka w sekretariacie do dnia 12 kwietnia 2021 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Sekretarki” wraz z podaniem imienia i nazwiska lub na adres e-mail: martamolska@mdkostrowmaz.pl.

  Więcej
 • Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5.11.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

  Na podstawie:

  Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz obostrzeniach wprowadzonych 4 listopada 2020 r. odnośnie funkcjonowania Instytucji Kultury.

  – zarządzam, co następuje:

  Więcej
 •  

  Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

  Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam, co następuje:

  § 1.

  Wszystkie zajęcia edukacyjno - artystyczne organizowane przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zostają wstrzymane do odwołania.
  Zamyka się obiekty - galerię Jatki ul. Pocztowa 12 ,07-300 Ostrów Mazowiecka do 29.03.2020 r. i kino Ostrovia ul. 11-Listopada 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka do 26.03.2020 r.
  Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia artystyczne, koncerty, konkursy, warsztaty, jarmarki, organizowane przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.
  Zawiesza się zajęcia prowadzone w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Klubach Seniora i sekcjach seniorów działających w  Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej do 14.04.2020 r.

  Więcej