Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Finanse - Strona BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

 • Na podstawie Uchwał Rady Miasta Ostrów Mazowiecka: Nr XXV/181/2016 z dnia 5 października 2016 roku, Nr XXIV/242/2021 z dnia 26 maja 2021 roku oraz zawartego porozumienia, od 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia obsługę administracyjną, finansowo – księgową, kadrową i organizacyjną w tym  w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

  Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Miejski Dom Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka w księdze rejestrowej pod pozycją nr 1.

  W dniu 16 grudnia 2020 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą nr XXII/213/2020 uchwaliła budżet Miasta na rok 2021.

  Rozwiń artykuł Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
 • Na podstawie Uchwały Nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r. oraz zawartego porozumienia, od 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia obsługę administracyjną, finansowo – księgową, kadrową i organizacyjną w tym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

  Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Miejski Dom Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka w księdze rejestrowej pod pozycją nr 1.

  W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą nr XII/128/2019 uchwaliła budżet Miasta na rok 2020 rok.

  Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest plan finansowy dochodów i wydatków. Źródłem dochodów Miejskiego Domu Kultury są dotacje - w tym podmiotowa, inwestycyjna - przekazywane przez Organizatora, tj. Miasto Ostrów Mazowiecka, oraz wpływy z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Dochody i wydatki zapisane są w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Szczegółowy plan oraz jego realizacja za 2020 roku przedstawione są poniżej.

  Rozwiń artykuł Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
 • W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą nr XII/128/2019 uchwaliła budżet Miasta na rok 2020.

  Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest plan finansowy dochodów i wydatków. Źródłem dochodów Miejskiego Domu Kultury są dotacje - w tym podmiotowa oraz inwestycyjna, przekazywane przez Organizatora, tj. Miasto Ostrów Mazowiecka, oraz wpływy z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Dochody i wydatki zapisane są w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby. Szczegółowe wykonanie planów i wykonania za I półrocze 2020 roku przedstawione są poniżej.

  Rozwiń artykuł Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej