Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zaproszenie do złożenia ofert na wynajem powierzchni w Kinie Ostrovia do prowadzenia kawiarni/sklepiku

Zaproszenie do złożenia ofert na wynajem powierzchni w Kinie Ostrovia do prowadzenia kawiarni/sklepiku

Informacja opublikowana: 02.09.2019, 19:54
Data zakończenia przetargu: 02.09.2019, 23:59
Data rozstrzygnięcia przetargu: 03.09.2019, 10:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Olga Wachowicz, e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl, tel. 539 966 661
Nie podlega Ustawie

Zapraszamy do złożenia ofert na wynajem powierzchni w Kinie Ostrovia, obiekcie Miejskiego Domu Kultury w lokalu przy ul. 11 listopada 5 w Ostrowi Mazowieckiej w okresie od 6 września do 30 czerwca 2020 r.

Opis przedmiotu wynajmu:

Przedmiotem wynajmu jest powierzchnia 10 m2 w lokalu przy ulicy 11 Listopada 5 w Ostrowi Mazowieckiej w celu prowadzenia działalności polegającej na:

 1. Przygotowaniu i sprzedaży napojów bezalkoholowych zimnych i gorących w kubkach z pokrywką bądź butelkach,
 2. Sprzedaż popcornu w pudełkach na ciepło,
 3. Sprzedaż innych przekąsek, słonych i słodkich, stosownych do spożycia w sali kinowej lub przy stolikach w poczekalni Kina Ostrovia.

Informacje dodatkowe:

 1. Wynajmujący zapewni:
  • Powierzchnię do prowadzenia działalności (zamykane pomieszczenie 10m2 z dostępem do wody bieżącej i blatem do sprzedaży),
  • Dostęp do energii elektrycznej (koszty ponosi Oferent na podstawie wskazania podlicznika energii) oraz oświetlenie pomieszczenia (koszty ponosi Wynajmujący),
  • Miejsca siedzące oraz stoliki dla klientów.
 2. Oferent, składając swoją propozycję oświadcza tym samym, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia tego typu działalności.
 3. Płatność odbywać się będzie w cyklu miesięcznym, w ciągu 14 dni od wystawienia faktury przez Zamawiającego.

Sposób oceny ofert:

 1. Oferty zostaną ocenione według kryterium: najwyższa cena za 1 miesiąc użytkowania pomieszczenia.

Sposób sporządzenia oferty:

 1. Ofertę w wersji elektronicznej należy  przesłać na adres mailowy olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl do dnia 2 września 2019 r.
 2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z załączonym formularzem.
 3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 539 966 661 lub mailem: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl.

MDK zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia. MDK nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. MDK zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także zmiany warunków postępowania.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-09-02 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2019-09-02 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk